Máy cắt card visit

Tổng cộng có 1 sản phẩm

1.250.000 VNĐ
Điểm của bạn: Không có Trung bình: 5 (2 votes)
Cấu hình Máy cắt card, danh thiếp ,name card tự động.Máy cắt sẽ tự động cắt một tờ khổ A4 thành 10 tấm card visit theo tiêu chuẩn (90x55mm)